Rozpoczęcie edukacji w Wielkiej Brytanii.

Rozpoczęcie edukacji w Wielkiej Brytanii.

      W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku szkolnego dla dzieci poniżej piątego roku życia. Dzieci mogą uczęszczać do przedszkola lub innych placówek przedszkolnych przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Ale nie jest to wymagane przez prawo.

      Wielu rodziców decyduje się jednak na posyłanie swoich dzieci do przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej, aby pomóc im w rozwoju społecznym, emocjonalnym i poznawczym.

Darmowe godziny dla dzieci w wieku 3 lat.

   Dzieci w wieku 3 lat mogą korzystać z bezpłatnych miejsc w przedszkolu lub innych placówkach opieki nad dziećmi na część dnia lub przez cały dzień, w zależności od indywidualnych okoliczności. Jednakże, nie wszystkie dzieci mają prawo do bezpłatnego miejsca. Bezpłatne miejsca są dostępne dla dzieci, których rodzice spełniają określone kryteria, takie jak dochód rodziny lub sytuacja życiowa.

      W Anglii dzieci w wieku 3 i 4 lat mogą otrzymać 15 godzin bezpłatnej opieki w tygodniu. Dzieci z rodzin o niskich dochodach lub z pewnymi innymi kryteriami kwalifikują się do 30 godzin bezpłatnej opieki w tygodniu. W Szkocji dzieci w wieku 3 i 4 lat mają prawo do 600 godzin bezpłatnej opieki w roku szkolnym, a w Walii i Irlandii Północnej dostępne są podobne programy.

       Warto jednak pamiętać, że bezpłatne miejsca w przedszkolu mogą być ograniczone lub niedostępne w niektórych rejonach, w zależności od lokalnych regulacji i dostępności miejsc. W takim przypadku rodzice muszą ponosić koszty opieki za dziecko w przedszkolu lub poszukiwać alternatywnych form opieki nad dzieckiem

Kryteria przydzielania darmowych godzin dla dzieci w wieku 3 lat.

    Warunki, które trzeba spełnić, aby kwalifikować się na bezpłatne godziny w przedszkolu lub innej placówce opieki, różnią się w zależności od kraju i regionu.

   W Anglii, rodzice muszą spełnić następujące kryteria, aby kwalifikować się na dofinansowanie kosztów opieki w przedszkolu:

  • Dziecko musi mieć od 3 do 4 lat
  • Rodzice muszą pracować lub szukać pracy, albo mają prawo do chorobowego lub macierzyńskiego
  • Rodzice muszą zarabiać mniej niż 100 000 funtów rocznie na osobę lub razem z partnerem, jeśli ma on również dochód

   W Szkocji, rodzice muszą spełnić następujące kryteria, aby kwalifikować się na bezpłatne godziny w przedszkolu:

  • Dziecko musi mieć od 3 do 5 lat
  • Rodzice muszą być zameldowani w Szkocji
  • Rodzice muszą spełniać jedno z następujących kryteriów: pracować, szukać pracy, być na szkoleniach, szukać zatrudnienia lub opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością

   W Walii, rodzice muszą spełnić następujące kryteria, aby kwalifikować się na bezpłatne godziny w przedszkolu:

  • Dziecko musi mieć od 3 do 4 lat
  • Rodzice muszą spełnić jedno z następujących kryteriów: pracować, szukać pracy, szkolić się, opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością, lub pracować jako opiekun

    W Irlandii Północnej, rodzice muszą spełnić następujące kryteria, aby kwalifikować się na bezpłatne godziny w przedszkolu:

  • Dziecko musi mieć od 3 do 4 lat
  • Rodzice muszą spełnić jedno z następujących kryteriów: pracować, szukać pracy, szkolić się, lub być na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim.

    Warto jednak pamiętać, że kryteria te mogą ulec zmianie w zależności od zmieniającej się polityki rządu, a także różnić się w zależności od lokalnych przepisów i regulacji.

 

Obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii.

     Rozpoczęcie edukacji w Wielkiej Brytanii jest ważnym etapem w życiu każdego dziecka i jego rodziny. W Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej system edukacyjny jest trochę inny, ale istnieją pewne podobieństwa. W tym artykule skupimy się na ogólnym opisie procesu rozpoczęcia edukacji w Anglii.

      Dzieci w Anglii zaczynają naukę w wieku pięciu lat. Szkoły podstawowe przyjmują dzieci w wieku od 4 do 11 lat, a szkoły średnie od 11 do 18 lat. Dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej w wieku 4 lat muszą kończyć rok szkolny w danym roku, tzn. przed 31 sierpnia. W przeciwnym razie, muszą poczekać rok, aby rozpocząć naukę w następnym roku.

Jak i gdzie złożyć wniosek o przedszkole?

    Głównym sposobem na ubieganie się o miejsce w szkole jest złożenie wniosku przez internet na stronie internetowej władz lokalnych. Wniosek ten należy złożyć w określonym terminie, który zazwyczaj zamyka się w styczniu lub lutym przed rokiem, w którym dziecko ma rozpocząć naukę. Termin ten może się różnić w zależności od lokalizacji.

     Wniosek obejmuje preferencje rodzica w zakresie szkół, do których chce posłać swoje dziecko. Wniosek ten obejmuje informacje na temat rodzaju szkoły, takie jak szkoły katolickie lub szkoły związane z religią, a także informacje o szkołach o szczególnych wymaganiach lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka.

    Po złożeniu wniosku, władze lokalne oceniają preferencje i informacje dostarczone przez rodzica oraz informacje na temat dostępności miejsc w poszczególnych szkołach. W zależności od dostępności, rodzice otrzymują informacje o przyjęciu ich dziecka do jednej z wybranych szkół.

    W przypadku, gdy wniosek nie zostanie uwzględniony, rodzice mają prawo odwołania się do decyzji. Także do wniesienia odwołania do organu apelacyjnego, który będzie rozpatrywał odwołanie.

    

   Podsumowując, rodzice, którzy chcą posłać swoje dzieci do szkoły w Anglii, muszą złożyć wniosek przez internet w określonym terminie. Zwykle w styczniu lub lutym. Wniosek obejmuje preferencje rodzica w zakresie szkół oraz informacje o dziecku. Po złożeniu wniosku, władze lokalne oceniają dostępność miejsc w poszczególnych szkołach i informują rodziców o przyjęciu ich dziecka.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights